O nama

ZELENA RIJEKA

Udruženje građana Zelena rijeka Konjic osnovano je 2011. godine s namjerom obavljanja aktivnosti na poljima zaštite životne sredine, naročito vodenih površina ove regije. Udruženje aktivno radi na održanju prirodne ravnoteže flore i faune na području toka rijeke Neretve, Boračkog jezera, Jablaničkog jezera kao i planinskih dijelova općine Konjic.

PROJEKTI UDRUŽENJA

Neretva MEDIA Regata

Prva Neretva MEDIA Regata održana je 2016. godine, uz podršku Federalnig ministarstva okoliša i turizma, Turističke Zajednice HNK/HNŽ, općine Konjic, Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjica, kao i razvojne agencije Prvi korak. Neretva MEDIA Regata je odgovor udruženja na potrebe vezanih za zaštitu ovog prirodnog područja i ponovno poribljavanje domaćim vrstama ribe koje su skoro istrijebljene iz rijeke Neretve. Održavanje Neretva MEDIA Regate će skrenuti pažnju javnosti na trenutno stanje rijeke, aktivnosti koje se dešavaju na ovom području, te eventualna poboljšanja u zaštiti flore i faune. Konačni cilj održavanja Neretva MEDIA Regate jeste očuvanje prirodnih ljepota konjičke regije i promocija Konjica kao destinacije.